PostHeaderIcon Tervetuloa

Tarvitseeko yrityksesi tai yhteisösi työnohjausta tai yhteisötyönohjausta parantamaan työn laatua ja ympäristöä? Haluatko ymmärtää omaa toimintaasi paremmin? Jos kaipaat suuntaviivoja mm. edellä mainituissa asioissa, niin S2-palvelut tarjoavat niitä sinulle haluamallasi tavalla.

Mitä
an image

- työnohjausta (yhteisö-/hoitosuhde)
- erityisryhmien tukitoimien suunnittelu ja toteutus
- ennaltaehkäisevää valmennusta arjessa selviytymiseen
- videoprojektit ja kuvaukset ammatillisen kasvun ja kehityksen tueksi
- ohjelmapalvelut

Miksi
an image

- välineitä osaamisreppuusi
- keinoja motivaation ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
- oman ja toisten työn arvostamisen tueksi
- kannustamaan ja aktivoimaan työyhteisön muutostilanteissa
- perustehtävän kirkastamiseksi
- uusia näkökulmia/tapoja toimia/keinoja kehittää
- avaimia ammatilliseen kasvuun

Miten
an image

- asenteita, keinoja ja menetelmiä tarkastellen
- avoimella vuorovaiku-tuksella luottamuksen ilmapiirissä
- räätälöidysti asiak- kaan tarpeesta lähtien
- sovitusti toiminnallisia menetelmiä käyttäen
- voimavaralähtöisesti arjen asiantuntijuutta hyödyntäen
- ihmisläheisesti, toinen toiselta oppien, koke- muksia peilaten

Ajatuksia

Maaliskuu 2015
'Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle, ollakseen itse ihminen.'

Helmikuu 2015
'Rohkesati aloitettu on jo
puoliksi tehty.'

Yhteystiedot
an image
S2-palvelut

Email: seppo.kakkonen
(at)s2palvelut .fi


Puhelin: +358 400 854 812